vyšetrovanie akútneho stavu

Pri podozrení na onemocnenie vykonáme vyšetrenie akútneho stavu pacienta. Vyšetrenie akútneho stavu pacienta v našej ordinácií pozostáva z nasledujúcich zdravotníckych úkonov:

 • pohovor o zdravotnom stave
 • meranie tlaku
 • auskultačné vyšetrenie srdca
 • auskultačné vyšetrenie pľúc
 • vyšetrenie moču: sediment, biochémia
 • vyšetrenie krvi: krvný obraz, biochémia, hepatálne testy, cholesterol, glykémia, sedimentácia
 • palpačné vyšetrenie brucha
 • obhliadka kože
 • načítanie zdravotnej dokumentácie
 • iné obhliadky na základe načítania zdravotnej karty a pohovoru s pacientom
 • pri predpoklade zápalu realizujeme CRP vyšetrenie – vyšetrenie zápalových parametrov je spoplatnené.