vstupná prehliadka

Ako názov napovedá, ide o prehliadku pri prechode k nám od detského či iného obvodného lekára pre dospelých. Pri vstupnej prehliadke prebieha vyšetrenie nasledovne:

  • pohovor o zdravotnom stave
  • meranie tlaku
  • meranie výšky a hmotnosti
  • auskultačné vyšetrenie srdca
  • auskultačné vyšetrenie pľúc
  • obhliadka kože
  • načítanie zdravotnej dokumentácie
  • iné obhliadky na základe načítania zdravotnej karty a pohovoru s pacientom
  • na vyžiadanie pacienta realizujeme odbery glykémie,cholesterolu, triglyceridov. Uvedené vyšetrenia sú spoplatnené.