FOB test

V rámci preventívnej prehliadky nad 40 rokov realizujeme vyšetrenie zo stolice na skryté krvácanie v hrubom čreve. V prípade podozrenia na rakovinové ochorenie, alebo pri pozitívnej rodinnej anamnéze na karcinóm hrubého čreva, vykonávame FOB test aj pod uvedenú vekovú hranicu. Vyšetrenie FOB testom nad 40 rokov hradí v plnej miere poisťovňa.