spoplatnené služby

Spoplatnené služby na vyžiadanie:

  • Atigenovy test Covid 19 – 25€, (v nemeckom a v anglickom jazyku 30€)
  • test na prostilátky Covid 19 -25€, (v nemeckom a v anglickom jazyku 30€)
  • D dimer 10€,
  • INR 5€,
  • Troponín 10€