CRP vyšetrenie

Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby.

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB pri Infekciách horných dýchacích ciest. Vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne. CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod. Merateľne hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní.

Hodnota CRP [mg/l]

do 6

normálna hodnota

6-35

vírusová infekcia

35 – 50

neurčité rozmedzie

viac ako 50

bakteriálna infekcia

Pacientom s hodnotou nad 40 mg/l je zväčša nutné nasadiť antibiotiká. Jedine pri ich dobrom klinickom stave a odmietnutí antibiotickej liečby sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni.

Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom.

Výsledky môže skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi. Vyšetrenie preto nie je vhodné realizovať u pacientov s chronickým zápalom /napr. reumatoidná artritída/.
V našej ambulancií disponujeme kvalitným CRP prístrojom.

Postup vyšetrenia CRP:

odber kapilárnej krvi z prsta
vyhodnotenie CRP prístrojom do 5 minút
zhodnotenie potreby antibiotickej liečby

Uvedené vyšetrenie nie je preplácané poisťovňou.