preventívna prehliadka

preventívna prehliadka

Každý pacient má zo zákona nárok na preventívnu prehliadku raz za dva roky. Preventívna prehliadka v našej ambulancií pozostáva z týchto zdravotníckych úkonov:

 • pohovor o zdravotnom stave s pacientom
 • meranie tlaku
 • vyšetrenie moču: sediment, biochémia
 • vyšetrenie krvi: krvný obraz, biochémia, hepatálne testy, cholesterol, glykémia, sedimentácia
 • vyšetrenie stolice FOB test – nad 50 rokov
 • EKG vyšetrenie
 • RTG pľúc
 • urologické vyšetrenie nad 50 rokov u mužov
 • meranie výšky a hmotnosti
 • auskultačné vyšetrenie srdca
 • auskultačné vyšetrenie pľúc
 • palpačné vyšetrenia: brucho, krčné uzliny
 • vertebrologické vyšetrenie
 • obhliadka kože
 • kontrola imunizácie – očkovanie
 • načítanie zdravotnej dokumentácie
 • iné vyšetrenia na základe načítania zdravotnej karty a pohovoru s pacientom