meranie tlaku

Maranie tlaku v krvi je sprievodné vyšetrenie pri väčšine našej ambulancie.

Pojmom krvný tlak označujeme tlak krvi v tepnách telového obehu. Ide o tlak, ktorý vyvíja pretekajúca krv na stenu artérií. Závisí od energie srdcovej činnosti, elasticite tepnových stien a množstva a viskozity krvi. V priebehu každého tepu kolíše krvný tlak medzi maximálnou (systolickou) a minimálnou (diastolickou) hodnotou.

Maximálny čiže systolický tlak nastáva okolo konca sťahu, ktorým sa vyprázdni ľavá komora, zatiaľ čo minimálny čiže diastolický neskôr počas diastoly komôr. Normálne hodnoty sa v pokoji pohybujú okolo 120 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) pre systolický a okolo 80 mmHg pre diastolický tlak krvi.

Optimálne regulovaný krvný tlak je nevyhnutný na podporu tkanív.

Tabuľka klasifikácie krvného tlaku dospelých:

KATEGORIE SYSTOLICKÝ, MMHG DIASTOLICKÝ, MMHG
Nízky krvný tlak < 90 < 60
Normálny krvný tlak 90 – 120 60 – 80
Hraničný krvný tlak 120 – 139 80 – 89
Vysoký krvný tlak, 1. štádium 140 – 159 90 – 99
Vysoký krvný tlak, 2. štádium 160 a vyššie 100 a vyššie

ako si udržať správny tlak?

pravidelné cvičenie
zníženie hmotnosti
redukcia obsahu sodíka (soli) v potrave
ukončenie fajčenia a konzumácie alkoholu
redukcia stresu